(1)
Fernández SegadoF. Partidos políticos, representación Parlamentaria E interdicción Del Mandato Imperativo. RCG 1994, 35-85.