SUBIRATS, J.; TORRES, M.; VINTRÓ CASTELLS, J. La IV Legislatura del Parlamento de Cataluña (1992-1995) (1). Revista de las Cortes Generales, n. 42, p. 247-260, 1 dic. 1997.