[1]
SubiratsJ., TorresM., y Vintró CastellsJ., «La IV Legislatura del Parlamento de Cataluña (1992-1995) (1)», RCG, n.º 42, pp. 247-260, dic. 1997.